Oikeassa paikassa oikeaan aikaan

Omassa sopimuksessa oleminen merkitsee olemista intohimossaan. Se tarkoittaa myös olemista oikeassa paikassa oikeaan aikaan kaikessa siinä, mitä olemme itseämme varten suunnitelleet tässä elämässä.

Omassa sopimuksessa oleminen ei tarkoita, että säästyy kaikilta kokeilta. Se tarkoittaa, että on omassa ihannepaikassaan täysin rauhallisena, kun näitä asioita tapahtuu, on omassa intohimossaan – kyvyssä tuoda rauhaa muiden elämään  – olemalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Omassa ihannepaikassaan oleminen edellyttää myös pimeitä kokeita, joita joutuu käymään läpi. Saattaa joutua ” hyökkäyksen” kohteeksi. Toiset valotyöntekijät hyökkäävät toista vastaan. Miten joku voi tehdä niin? Missä on rakkaus? Tälläkin on tarkoituksensa ja uudella aikakaudella on tarpeellista kasvattaa erottelukykyään, punnita tarkoin, mihin ja ketä uskoo.

Sinussa tapahtuvista muutoksista johtuen, jotkut voivat kutsua sinua “paholaiseksi.” Monet tuttavasi ja ystäväsi voivat vieraantua sinusta , koska he värähtelevät eri tavalla, eivätkä tiedä asioita, kuten sinä.

Ylösnousemusasema (Yksi vaihtoehto tälle on, että ihminen käy läpi värähtelymuutosprosessin ja todellakin nousee ylös taivaisiin, eikä häntä enää ikinä nähdä fyysisenä olentona. ) (Hesekiel raamatunkertomus)

Toinen uuden aikakauden ylösnousemusaseman vaihtoehto on sitä, kun ihmiset pysyvät planeetalla uudessa värähtelytilassa. Pysymme ihmisinä, mutta meillä on ylösnousseen ominaisuudet. Polku on vaikea, eikä sitä ehkä ole tarkoitettu kaikkien kuljettavaksi. Tarvitaan tietty määrä sellaisia ylösnousseita kulkemaan joukossamme, joiden värähtelytaso on verhon toisella puolella, vaikka he jäävätkin Maahan. Tämä on rooli, joka vaatii myös uhrauksia.

Uuden aikakauden valaistuneessa energiassa, koemme kahdenlaista vetoa;

 – toinen on muuttua ja liittyä muiden valaistuneiden joukkoon ja jäädä planeetalle;

 – toinen on pysyä sellaisenaan ja tehdä hyvää työtä ihmiskunnan hyväksi.

 Jokainen tekee oman päätöksensä, eikä ketään arvostella päätöksestä. Jokainen tietää omassa sydämessään , mitä tehdä. Sinulla on vapaus valita.

Ja näin on…..

Rita no 291