Myönteisyyden tärkeys

” Teholääke” kuinka elämä Maan päällä.

Meidän on kaikin tavoin koetettava nostaa omaa värähtelytasoa. Tässä työssä voi jokainen tehdä paljon ajattelemalla positiivisia, rakentavia ajatuksia ja tekemällä myös niiden ajatusten mukaisia tekoja omassa elämässään.

Ajatushan on energiaa ja toteuttaa itseään kaikilla ainetasoilla. Mahdollisimman monen ihmisen toiminta on tärkeää nyt eikä ” joskus myöhemmin.” Planeettamme on sielujen ” kasvualusta” ja kaikki sen asukkaat muovaavat olemassaolollaan planeetan yleisen värähtely- ja tiheystason eli mitä ajattelemme  olevamme, niin sitä me olemme. 

 Planeetan napoihin kertyy negatiivista energiaa ja positiivinen ajattelu tunteissa ja teoissa  neutraloi tuota negatiivisuutta. Maa-planeetta ja sen asukkaat; kasvit, kivet, eläimet ja ihmiset tulevat uuden aikakauden, Vesimiehen aikakauden, myötä muuttumaan hienompirakenteisiksi kaikilla ainetasoilla.

Meidän on aika lopettaa menneisyydessä tekemiemme tyhmyyksien sokea toistaminen. Kun vanha tunteellinen ja materialistinen Kalojen aikakausi luovuttaa henkistä otettaan, niin luonnollisesti epävarmuustekijät lisääntyvät oloissa, joissa värähtelytaajuudet ovat matalalla tasolla.  Meidät siis kertakaikkiaan pakotetaan kehittymään korkeammalle tasolle, sillä auringon voimistama Vesimiehen tähtikuvion vaikutukset ovat hyvin henkisiä. Ellei siis ihminen itse vapaaehtoisesti kehitä itseään henkisesti, hänet suorastaan tietyllä tavalla pakotetaan siihen.

Rita no 291