Evoluution syklejä

Hindujen kosmologiassa puhutaan  yugasta tai ajasta, jotka ovat tuhansien vuosien mittaisia. Näistä syntyy kaiken luomisen sykli.

 Viimeinen jakso, 5000 vuotta, kali yuga tai ” riidan aika”, joka on evoluutiosykleistä kielteisin, päättyi vuonna 2003. Se johtaa tämän(laisen) maailman tuhoon, jolloin valmistellaan uuden luomista ja uutta yuga sykliä.

 Ensimmäinen, satya yuga, merkitsee puhtautta. Silloin ihmiskunta elää Jumalan-kaltaisessa viattomuudessa.

Jokainen jakso siirsi meidät kauemmaksi totuudesta ja jumaluudesta alaspäin kiertyvässä spiraalissa. Lopulta juuri päättyneessä neljännessä jaksossa, ihmiskunta ilmentää vain neljännestä omasta luontaisesta pyhyydestään.

Toistamme tätä suurta luomisen sykliä ja palaamme taas satya yuga- vaiheeseen, puhtauden ja viattomuuden sykliin.

Maapallosta on tulossa pyhempi, mitä se on koskaan ennen ollut. Vanha tapa, miten asiat olivat ennen, loppuu ja  on syntymässä uusi tapa, miten asiat voivat olla.

 Luonto noudattaa elämänkiertoa ; merien lämpötilamuutokset, sään muutokset, Gaia valmistautuu ruokkimaan ihmiskuntaa. Tietyt eläimet kuolevat sukupuuttoon. Niiden on tarkoitus lähteä pois. Ne palvelivat aikansa ja ne otetaan pois, kun niiden palveluaika on päättynyt. Kiittäkäämme niitä hyvin suoritetusta palvelutehtävästä. Poistuvien tilalle tulee uusia lajeja, joilla on sopivampi energiataso mukanaan.

Rita no 291