Myötätunto

Myötäntunto on avain rakkauden energioiden parissa työskentelyyn, sillä myötätunto merkitsee rakkauden pyyteettömän voiman ymmärtämistä.

Mitä on pyyteetön rakkaus?

Pyyteetön rakastaminen on kaikkien olentojen näkemistä pyhänä. Kyetäkseen rakastamaan näin, kaikki erillisyydentunne on hävinnyt ja oivallus kaiken ykseydestä on sisäistetty. Ei ehkä kovin helppo asia.

Lempein tapa on aloittaa itsestään. Jos olet hyväksynyt itsessäsi kaiken, mitä ihmisenä olet kokenut, voit ehkä kokea itsesi rakastamisen ohella toisten rakastamisen, eikä pelkästään ihmisten vaan kaikkea elämää. Kun pystyt rakastamaan itseäsi ehdoitta, sillä muutenhan rakkaus ei olisi ehdotonta eli pyyteetöntä, olet valmis rakastamaan muita.

Buddhalaisuudessa tunnetaan myötätunnon bodhisattva, joka merkitsee “ääntä, joka valaisee koko maailman.” Hän jäi valaistumisensa jälkeen kehoon auttamaan muita oivaltamisen tiellä. Hän oivalsi, että vaikka hän onnistuisi auttamaan edes yhtä ainoaa olentoa, hän olisi täyttänyt tehtävänsä.

Myötätunnon kasvaessa tulee tietoiseksi maapallon kaikesta vihasta ja siitä seuraavasta kärsimyksestä. Se voi tuoda myös valtavaa surun tunnetta, kunnes oivaltaa kuinka irrottautua rajallisesta itsestä. Silloin voi täysin olla myötätuntoinen kaikesta kohtaamastaan pelosta huolimatta.

Voit kutsua Avalokitesvaaraa laulamalla

OM MANI PADME HUM ja lisätä siihen rakkauden energiaa.

Kiitos kuluneesta vuodesta 2020

HYVÄÄ JOULU JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2021

Rita no 291

Kuinka vapautua tukahdutetuista tunteista?

Yksinkertainen keino on puhua avoimesti tunteistaan ja kokemuksistaan läheiselle tai terapeutille. Aina se ei kuitenkaan auta, kun on kyseessä traumaattinen kokemus, sillä tunteista puhuminen saattaa jäädä älylliselle tasolle ja analysoivan mielen tasolle ja tunteista irtipäästäminen saattaa jäädä puutteelliseksi. Kuitenkin vuosikymmeniä kerättyjen tunteiden vapauttamiseen löytyy useita keinoja.

Yksi keino on vahvistaa ja voimistaa haluttuja tunteita; rakkautta, iloa ja kiitollisuutta. Tämä ei tarkoita, että surua ja ahdistuksen tunteita tukahdutettaisiin entisestään. Niitä ei erityisesti aleta muistelella, vaan kun ne tulevat pintaan, sallitaan niiden ilmaisu vapaasti. Keinoja tunteiden tukahduttamiseen on monia ja mikä sopii toiselle ei sovi välttämättä toiselle. Kaikille löytyy kuitenkin keinoja tunteiden vapauttamiseen.

Taide, musiikki, tanssi, erilaiset taideterapiat voivat auttaa itsensä ilmaisussa ja vapauttaa tunteiden tukahduttamisen stressiä aiheuttavasta vaikutuksesta.

Laula itsellesi ja tunne kuinka keho resonoi ja vapauttaa jumittunutta energiaa itsestään.

Rita no 291

Tukahdutetut tunteet ja ihmissuhteet

Tunteiden tukahduttaminen ei vaikuta vain terveyteen vaan tukahduttamisella on negatiivinen vaikutus ihmissuhteisiin. Läheisessä ihmissuhteessa tunteet nousevat herkästi pintaan ja olisikin tärkeää, että läheisessä ihmissuhteessa vallitsee turvallinen ilmapiiri, jossa tunteista puhuminen koetaan sallittuna ja turvallisena.

Monesti tapahtuu tiedostamatonta puolison ja ystävien miellyttämistä vastoin omaa tahtoaan vain siinä pelossa, ettei menttäisi heidän rakkauttaan. Tämä on kuitenkin karhun palvelus itselle ja toisille. On hyvin stressaavaa toimia pitkän aikaa vastoin omaa tahtoa. Jossain vaiheessa tuo miellyttäminen voi purkautua raivona ja lisää riskiä sairastua kroonisiin sairauksiin.

Suhteen toimivuudella omiin vanhempiin on selkeä vaikutus terveyteen. 82% henkilöistä, joilla oli heikko suhde isään oli merkittävä terveyteen vaikuttava riski keski-iässä. Vastaavasti 91% henkilöistä, joilla oli heikko suhde äitiin, keski-iässä saattoi ilmetä sydänsairauksia tai syöpää. Sen sijaan ne, jotka kokivat suhteen omiin vanhempiin lämpimänä, ainoastaan 47% oli joitakin vakavia terveyshaasteita.

Jatkuu 22.12.-20

Rita no 291

Tukahdutettujen tunteiden vaikutus terveyteen

Tunteiden tukahduttaminen luo kehoon stressitilan. Lihakset ja koko keho jännittyy ja pitkään jatkuessaan myös suolisto ja sisäelimet reagoivat jännittyneisyydellä.

Erityisen haitallisia ovat lapsuudessa koetut traumat, joissa tunteet on tukahdutettu voimakkaasti. Lapselle trauma voi muodostua fyysisestä ja psyykkisestä väkivallasta, mutta myös vanhempien ero, molempien tai toisen vanhemman liiallinen alkoholin käyttö tai vanhempien toistuvat riitelyt, saavat aikaan trauman kaltaisia tiloja. Yleensä trauman voi laukaista tilanteet, joissa lapsi kokee turvattomuuden tunnetta.

Lapsuuden aikaisia traumoja kokeneilla lapsilla on useita terveysriskejä. Tutkijat ovat alkaneet puhua kaltoin kohtelun aiheuttavan myrkyllisyyttä, joka vaikuttaa lapsen neurologiseen, hormonaaliseen ja immunologiseen kehitykseen. Kaltoin kohtelu voi aiheuttaa päihteiden käyttöä vielä aikuisiässä.

Lapsuudessa muodostunutta sisästä pelon, ahdistuksen ja stressin tunnetta pyritään peittämään epäterveellä ruoalla ja pähteillä.

Ongelma ei kuitenkaaan ole trauma vaan traumaan liittyvien tunteiden tukahduttaminen.

Jatkuu 18.12. -20….

Rita no 291

Tukahdutetut tunteet

On luonnollista ilmaista tunteitaan. Seuraa pikku vauvaa, joka ilmaisee kaikkia tunteitaan, eikä luokittele niitä hyviksi tai huonoiksi tai pahoiksi. Vauva ei myöskään jää kiinni tunteisiin vaan itkua seuraa usein hyvin nopeasti nauru.

Tunne kestää max noin 90 sekuntia. Jos tunne jää päälle pidemmäksi aikaa, silloin pitää kiinni tunteestaan.

Miksi tunteista pidetään kiinni? Koska niihin liittyy tarina – tarinat – joita henkilö itse kertoo omassa päässään.

Yleisin syy tunteiden tukahduttamiseen on pelko tunteen aidosta kokemisesta ja ilmaisusta. Muiden ihmisten reaktio saattaa jännittää, mikäli tunteista kertoo aidosti tai niitä ilmaisee toisten seurassa.

Joku voi pelätä tunteen kohtaamista itsessään, esimerkiksi surun tai pettymyksen kokeminen saattaa ahdistaa ja siksi tunne tukahdutetaan.

Tunteisiin liittyy kuitenkin hyvin paljon rajoittavia uskomuksia. Nainen voi kokea, ettei nainen saa ilmaista vihaa. Mies taas saattaa vältellä surun ilmisemista ja kokemista, ettei näyttäisi muiden seurassa heikolta. Tällaiset uskomukset yleensä kehittyvät hyvin aikaisessa vaiheessa lapsuudessa.

Jatkuu seuraavassa postauksessa 16.12. -20 ….

Rita no 291

Maan äänet

Jotkut luomisen teoriat lähtevät siitä, että kaaos ja epäharmonia vallitsevat aina enne uudelleen järjestäytymistä ja -rakentamista. Osittain tämä pitää paikkansa. Jotkut näennäiset riitasoinnut auttavat hajottamaan vanhaksi käyneitä ajatusmalleja. Jotta uudet ajatusmallit voivat ilmetä vanhojen mallien on sorruttava. Tämä hajottaminen on luonnollinen osa luonnollista luomisen prosessia eikä siinä ole mitään pelättävää, koska kaikki kuuluu suureen kiertokulkuun.

Jotkut odottavat pelonsekaisin tuntei “maapallon muutoksia.” Tällaisia muutoksia on tapahtunut aikaisemminkin ja ne ovat aina yhteydessä tasapainoon palaamiseen. Kun osaat muuttaa omia värähtely taajuuksia, sinun on helpompi sopeutua myös muihin muutoksiin.

Kaikkia ääniä voidaan pitää harmonisia. Sinun on hyvä keskittyä luomaan vain sellaisia ääniä, jotka ovat hyväksi sinulle. Toivon, että kaikki käyttämäsi äänet ja taajuudet, joiden kanssa resonoit (ravitsemus, tunteet …) ovat tasapainossa elämän, rakkauden ja valon suhteen. Tästä sinulle on eniten hyötyä tällä hetkellä.

Rita no 291

Maan äänet

Maan ja luonnon kanssa sopusoinnussa elämiseen sisältyy monenlaisia eri taajuuksia ja luonto voi tuottaa koviakin ääniä. Gaian ääni jylisee syvänä ja matalana maanjäristyksen aikana. Salamaniskua seuraava jysähdys voi kuulua monien kilometrien päähän.

Elämän kiertokulku on luonnollinen osa maassa asuvien elämää. Yksikään vuodenaika ei ole maa äidin näkökulmasta katsottuna toista arvokkaampi: kevät (syntymän aika) ei ole parempi kuin talvi (kuoleman aika). Kyse on vain sykleistä, elämän rytmistä, joilla on kaikilla oma merkityksensä.

Ihmiskunta ei tunnu osaavan elää harmoniassa luonnon kanssa, olla yhtä luonnon kanssa ja ilman tätä ymmärrystä ei ole sopusointua. Ihminen tuhoaa, ei siivoa jälkiään, rakenna uudelleen sitä, mitä on tuhonnut. Metsiä hakataan maan tasalle, jotta saadaan tilaa rakentaa kerrostaloja.

Toisinaan ihmisen on vaikea käsittää maa äidin “epätasapainoja” – luonnonkatastrofeja, hurrikaaneja, tornadoja, metsäpaloja. Kuitenkin nämäkin kuuluvat osana luonnollisiin rytmeihin.

Ihminen on unohtanut olevansa osa tätä samaa luontoa, hengittävänsä samaa ilmaa yhdessä lukemattoman määrän maassa elävien olentojen kanssa. Jakavansa saman tilan hyvin erilaisten olomuotojen kanssa.

Rita no 291

Kristus tietoisuus

1. joulukuuta 2020, tämän vuoden talvipäivänseisauksena asiat todella huipentuvat ja saavuttavat käännekohdan. Valtavaa muutosta tapahtuu koko ihmiskunnassa.

Ennen Atlantiksen uppoamista elimme kulta-aikaa, tietoisuuden tasolla, jossa koimme taivas maan päällä -värähtely taajuutta. Olimme tietoisia tarkoituksesta, ilmaisimme itseämme luovuuden keinoin, jumalallinen feminiini ja maskuliini olivat täydellisessä harmoniassa. Tuon ajan energia oli puhtaasti kristallista.

Kun olemme tässä energiassa, vesi kehossamme (veden osuus on n. 70 % kehostamme, pienillä lapsilla se on 90%) voi pitää enemmän valoa tässä nestemäisessä kristallisessa tilassa. Tämä antaa meille mahdollisuuden olla Kristallin kirkkaan, selkeän Kristus tietoisuuden johtimena houkutellen jumalallisia asioita elämäämme.

Atlantiksella ihminen oli yhteisöön yhteydessä eikä oikein osannut edes olla yksin vaan aina oli ympärillä ihmisiä. Tuo aika oli ryhmä tietoisuuden oivaltamisen aikaa ja joku kaipaa tuota aikaa vieläkin. Emme kuitenkaan palaa Atlantiksen aikaan vaan olemme menossa paljon suurempaan aikaa, kuin mitä Atlantiksella oli – omaan suvereeniin vapauteemme.

Vapauden oivaltamisen aikaan. Elimme rajoittuneessa tietoisuudessa jo riittävän kauan aikaa ja nyt on aika kokea mitä vapaus on.

Paras tapa edistää tätä värähtelyä on ympäröidä itsesi myönteisillä asioilla ja ihmisillä, vältä itsesi ja muiden arvostelua ja tuomitsemista. Älä vähättele itseäsi, anna tunnustusta itsellesi: “Hyvin tehty”

Pidä huolta itsestäsi ja hemmottele itseäsi joskus, anna aikaa itsellesi. Tämä ei ole itsekkyyttä vaan terveellää tavalla itseensä suhtautumista.

Olemassa olosi maassa on jo niin suuri asia ja sillä on merkitystä, vaikka ehkä ajattelet olevasi kaikkea muuta kuin mahtava valo-olento, mutta siipesi ovat vain taitettuina tällä hetkellä.

Rita no 291