Selvänäkijä

Selvänäkijä ja kuinka kommunikointi tapahtuu.

Joku on selvänäköinen, joka aistii visuaalisesti enkeli energian läsnäolon eli näkee sen liikkuvina valohahmoina, valopalloina tai näkevät toistuvasti erilaisia numerosarjoja; 555, 444, 333, 222, 111.

Joku on selvätuntoinen ja erilaiset tunnekokemukset korostuvat: Kokee iloa, jännitystä ja myötätuntoa voimakkaasti. Voi aistia lämpöä ja/tai kylmyyttä. Jonkin henkinen läsnäolo tuntuu selvästi. Voi tuntea kosketusta vaikkapa hiuksissaan tai käsivarrellaan. Erilaiset tuoksut – ei maalliset tuoksut voivat kertoa, että henkiolento on läsnä. Tuoksu voi olla merkki jonkin tietyn olennon läsnäolosta ja se on hänen varma tuntomerkkinsä, jonka selvänäkijä on saanut yhteyden varmistamiseksi.

Joku on selvätietoinen, jolle tulee vain yksinkertaisesti tunne, että tietää jonkun asian, mutta ei pysty järjellä selittämään tiedon lähdettä. Kokee intuitiivisesti, että nyt on hyvä toimia tietyllä tavalla. Saa oivalluksia ja ideoita ja sanat vain tulevat suuhun ja suusta ulos. Tämä selvätietäminen kertoo myös alkutietämisestä, joka meillä jokaisella on maahan tullessamme. Yksinkertaisesti vain tietää jonkun asian olevan niin, mutta ei tiedä mistä sen on oivaltanut.

Joku on selväkuuloinen eli kuulee ääniä, jotka saattavat herättää aamulla tai varottaa erilaisista vaaroista. Kuin tilauksesta hän kuulee radiosta puhetta tai musiikkia tai keskusteluja, jotka ohjaavat toimimaan tietyissä tilanteissa sopivalla tavalla.

Kehitä ensin arkipäivän selvänäköä ja kuuloa. Ihmisen mieli lärpättelee ja kuvittelee ja suinkaan kaikki kuvat, jotka silmiisi nousevat eivät ole aitoja korkeammalta tulleita viestejä. Tarvitset arkipäivän selkeää näkemistä näinä rauhattomina aikoina. Kuuntele myös itseäsi ja toisia ja ole myötätuntoinen. Salli jokaisen olla siellä, missä hän on oltava saadakseen tarvitsemansa kokemuksen.

Rita no 291

Pelikorteilla ennustaminen

Pelikorteilla ennustaminen.

Selvänäkeminen korteista saattaa ensisilmäyksellä näyttää helpolta, mutta se on vaikeampaa toteuttaa kuin miltä se vaikuttaa. Tietenkin hahmojen merkitys ja sanasto on ollut jo kauan tunnettua, muistiin merkittyä ja tiedostettua.

Jos kortit levitetään ilman kunnollista valmistelua, on olemassa vaara, että edessä on epäyhtenäinen ja hämmentävä kokonaisuus, jota ei voi käyttää yksinkertaisesti siitä syystä, että hahmojen asetelma ei ole henkimaailman inspiroimaa.

Henkilöllä, joka antaa antaa povata itselleen korteista, ei pakostakaan ole yhteyttä tuohon korkeampaan maailmaan. Jos hänellä olisi yhteys, hän olisi itse selvänäkijä eikä tarvitsisi toisen henkilön apua saadakseen tietää kohtalostaan. Selvänäkijän tehtävänä on palvella häntä lähettiläänä, luoda häntä varten tuo yhteys, joka vaikuttaa hänen valintaansa niin, että korttien asettelu vieriviereen ei ole sattuman varaista, vaan todellinen sanoma toisesta todellisuudesta.

Selvänäkijän on käyttäydyttävä antennin tavoin, joka tekee vastaanottajalle mahdolliseksi ottaa vastaan kaukana sijaitsevan lähettimen lähettämät aallot. Tämä voidaan saavuttaa ainoastaan keskittymisen kautta. Ennen korttien sekoittamista ja niiden asettelua pöydälle neuvoa pyytävän eteen, selvänäkijän on eristäydyttävä mielessään ja poistettava sieltä kaikki ajatukset luodakseen kommunikaatiolle suotuisat olosuhteet. Tämä saattaa alussa tuntua vaikealta, mutta se ei anna mittän syytä luovuttaa.

Tulkitsija saavuttaa eräänlaisen itsehypnoosi tilan, jonka avulla voidaan siirtyä tajunnan toiselle puolelle ja ottaa yhteys henkimaailmaan. Kun yhteys on saatu, ei tarvitse muuta kuin aloittaa korttien tulkitseminen. Henkimaailma voi lähettää selvänäkijän mieleen todellisia kuvia, jotka hän välittää tulkittavalla.

Rita no 291