Halloween Blue Moon

31.10 on täydenkuun aikaa – Blue Moon, joka tapahtuu Pyhäinpäivänä. Tämä tapahtuma on voimakas monilla eri tasoilla.

1. Blue Moon on harvinainen, joka tarkoittaa kahta täydenkuun aikaa saman kuukauden aikana.

2. Halloween – kaikkien Pyhien Päivä – luo voimakkaan yhteyden esi-isiin ja näkymättömään maailmaan.

3. Kuu on yhteydessä Uranukseen, luoden kapinahenkeä, odottamattomia ja jopa järkyttäviä muutoksia, häiriöitä rahaan ja turvallisuuteen liittyvien emootioiden muodossa. On levottomuutta ja vaatimuksia henkilökohtaisesta vapaudesta, valo paljastaa salaisuuksia tuoden totuutta esille.

Näinä epävarmoina aikoina, jolloin perustavaa laatua olevia muutoksia ja kasvua tapahtuu, on tärkeää sallia eheytyminen, totuus, valo ja myötätunto yhdistymällä korkeammille tasoille.

Vuosi 2020 on ollut kaaosta ja järkytystä täynnä, jonka pimeys on verhonnut monia hyviä asioita. On aika yhdistyä puhtaammille, selkeämmille tasoille, yhdistyä Maahan, Aurinkoon ja Kuuhun, joka auttaa siirtymään tästä raskaasta sykslistä ja sallia uusien kirkkaampien ja selkeämpien taajuuksien tulo maahan.

Rita no 291