Ennustukset

Ennustukset.

Ennustaminen eli ihmisen alitajunnan tulkitseminen liittyy enemmän menneisyyteen, kuin tulevaisuuteen. Koska tulevaisuus on menneisyyden tulosta voi tulkintaa pitää pätevänä myös tulevaisuuden osalta. Tulevaisuus on siis myös parannettu, eheytetty menneisyys.

Koska ihminen toimii mekaanisesti ennustaminen on mahdollista. Kun tunnet ihmisen menneisyyden, voit melko tarkkaan ennustaa myös hänen tulevaisuutensa, ellei hän ole oivaltanut, valaistunut ihminen – sillä hän tulee toistamaan menneisyyttään. Jos hän on menneisyydessä ollut vihainen, hän kantaa myös tätä taipumusta mukanaan ja se tulee vaikuttamaan hänen tulevaisuuteensa.

Tiedostamattomuus johtaa menneisyyden toistamiseen yhä uudelleen ja uudelleen. Se on kuin jatkuva noidan kehä. Ihminen toistaa itseään, koska ei osaa tehdä muutakaan. Jos ihminen on tietoisempi ja valppaampi, ennustukset eivät välttämättä enää toimi. Emme pysty tulkitsemaan valaistuneen Buddhan horoskooppia tai lukea hänen kätensä viivoja, sillä hän on vapautunut täysin menneisyydestään ja on niin nykyhetkessä läsnä oleva, että mitään tulkittavaa ei enää ole olemassa.

Miten voi selittää selittämätöntä?

Koska kaikki maailmankaikkeudessa värähtelee -lähettää erilaisia aaltoja, jokainen kasvi, eläin, kivilaji ja ihmiset lähettävät ääni aaltoja, värähtelyjä ja tulkitsija aistii nuo värähteet ja sanallistaa ne. Tämä vaatii paljon herkkyyttä, mutta kuitenkin jokaisella on jossain määrin kykyä tulkita noita värähteitä. Tarvitaan vain tahtoa ja innostusta, jotta pystyy raottamaan tuota ajan verhoa. Ei oikeastaan vaadita mitään poikkeuksellisia voimia eikä tietojakaan. Oma päättäväisyys ja puhdas aikomus antaa siivet toiveille.

Rita no 291

Tarot tulkinta

Tarot tulkinta.

Tarot kortit ovat monelle ehkä jollain tavalla pelottavia, mutta ne ovat tarjonneet monille rauhaa, lohdutusta, selkeyttä ja antaneet uusia näkemyksiä haasteita kohdattaessa ja antaneet myös ilon aiheiden merkityksestä laajempaa näkemystä. Tarot tulkinta voi olla tärkeä väline saada kysymyksiin vastauksia ja kurkistaa tulevaan turvallisella tavalla vailla pelkoa. Tarot tulkinnassa voi paljastaa omia elämän varjo ja ilon aiheita.

Koska Tarot korteilla on monelle myös jollain tavalla pelättävä maine, on hyvä tiedostaa, että alkujaan oli kyseessä salonki peli vähän samanlainen, kuin bidge peli on tälläkin hetkellä. Intuitiiviset ihmiset huomasivat ajan myötä, että tarot kortit sisältävät paljon viisautta. Ihmiskunnan historia osittaa, että oli aikoja jolloin ei ollut turvallista olla intuitiivinen ja tämä sai aikaan sen, että tarot tulkintoja tehtiin salassa – onneksi maailma on muutunut vapaammaksi.

Käytän Tarot tulkinnoissani Enkeli Tarot kortteja, joissa on muinainen ennustusmenetelmä säilytettynä, mutta korteissa käytetään vain myönteisiä, lempeitä ja elämää kauniilla tavalla vahvistavia kuvia ja sanoja. Tulkinnassa tulee esille koko ihmis-emootioiden ja kokemusten laajuus, mutta vailla pelkoon pohjautuvia mielikuvia ja sanoja – sanat paremminkin kannustavat ja valaisevat sinua, kuin pelottelisivat sinua energioillaan.

Tarot tulkinnan viestit, joita välitän, ovat aina kannustavia, kohottavia, virkistäviä ja myös tarkkoja. On siis turvallista sallia itselleen Enkeleiden energialla ladattu Tarot tulkinta. Voi siis sanoa, että tulkinta on uudelleen ladattu tulkinta täynnä elämän symboliikkaa – uutta ja virkistävällä tavalla sykkivää energiaa, koska maailma on muuttunut paljon ja on aika sallia itselleen uutta.

RITA no 291